Dünya'nın Yarısı İnternetle Tanışmadı

İnternet kullanımıyla ilgili yapılan son araştırmalarda Dünyanın yarısından fazlasının internet bağlantısına sahip olmadığı belirtildi.

Özellikle Avrupa ve Amerika bölgelerinde internet konusunda sorun yaşanmazken dünyanın yarısından fazlası hala internet ile tanışmış değil. 4 milyarlık dünyanın nüfusundan yapılan tahminlere göre yüzde 50’lik bir kısım hala çevrimdışı.

Her ne kadar internet kullanımının yüksek olduğu ve dünya genelinde herkesin internete bağlı olduğu düşünülse de bu genel düşünce oldukça yanlış bir algıdan dolayı kaynaklanıyor. İnternet kullanımının en yoğun olarak tespit edildiği Avrupa ülkelerinde bile nüfusunun yüzde 29’u internet kullanmıyor. En az çevrimiçi olan Afrika'da ise internete bağlı olmayan kişilerin nüfusa oranı yüzde 74.9.

Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalarda 5 kişiden 4 kişinin internet kullandığı belirtilirken gelişmekte olan ülkelerde bu rakam biraz daha düşüyor. Gelişmekte olan ülkelerde beş kişiden ikisi internet kullanıyor.

Bu araştırmalardan elde edilen çıkarımlarda ise çevrimdışı olan kişilerin internete bağlanmasını çok uzun zaman alacağı ve bu nedenle kısa sürede tamamen online olma durumunun mümkün olmayacağı belirtiliyor. Ayrıca çeşitli etkenlere bağlı olarak pek çok ülkede internet hizmetinin ve bağlantısının çok yüksek ücretler gerektirmesi internet bağlantısının kurulması konusunda piyasada pek çok firma ve kurumu zorluyor.